Khác biệt giữa các bản “Kiên Giang”

Tập tin:U Minh Thượng, Kiên Giang.jpg|U Minh Thượng, Kiên Giang
Tập tin:Đồng lúa ở U Minh Thượng, Kiên Giang.jpg|Đồng lúa ở U Minh Thượng, Kiên Giang
Tập tin:Thị trấn Hòn Đất, Kiên Giang.jpg|Thị trấn Hòn Đất, Kiên Giang‎
Tập tin:Thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang.jpg|Thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang
Tập tin:Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang.jpg|Trung tâm Thị xã Hà Tiên
Tập tin:Thạch Động, Hà Tiên.jpg|Thạch Động, Hà Tiên ‎
Tập tin:Mũi Nai, Hà Tiên.jpg|Mũi Nai, Hà Tiên
Tập tin:Chiều trên biển Hà Tiên.jpg|Chiều trên biển Hà Tiên
Tập tin:Cửa khẩu Hà Tiên.jpg|Cửa khẩu Hà Tiên
</gallery></center>
 
6.438

lần sửa đổi