Khác biệt giữa các bản “Cách mạng tư sản”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|url = http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?ItemID=30449 }}</ref>
 
==Một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu==
*[[Cuộc khởi nghĩa Hà Lan|Cách mạng tư sản Hà Lan]]
*[[Nội chiến Anh|Cách mạng tư sản Anh]]
22

lần sửa đổi