Khác biệt giữa các bản “Cách mạng tư sản”

không có tóm lược sửa đổi
n
'''Cách mạng tư sản''', theo [[chủ nghĩa Marx|học thuyết Marx]], là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của [[chủ nghĩa tư bản]].
 
Cách mạng tư sản bắt đầu từ [[thế kỷ 16]] kéo dài tới [[thế kỷ 20]]. Nó đã thiết lập nền dân chủ tư sản và tạo ra phát triển mạnh mẽ của [[lực lượng sản xuất]], đồng thời có một tiến bộ vượt bậc về [[phương thức sản xuất]], là một bước tiến có ý nghĩa [[lịch sử]] trong [[xã hội]] [[Người|loài người|nhân loại]]. Mặc dù vậy, những học giả [[chủ nghĩa xã hội khoa học]] cho rằng cách mạng tư sản vẫn là sự thay thế chế độ [[bóc lột]] phong kiến bằng chế độ bóc lột [[chủ nghĩa tư bản|tư bản chủ nghĩa]], chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội là xóa bỏ chế độ [[loài người|người]] bóc lột [[loài người|người]].<ref>{{chú thích sách
|họ = PGS.TS. Phạm
|tên = Hùng Việt
23

lần sửa đổi