Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản ứng hạt nhân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
: <sup>6</sup>Li + <sup>2</sup>H → 2 <sup>4</sup>He + 22,4 MeV <br>
: Lượng năng lượng giải phóng được tính theo [[định luật bảo toàn năng lượng]] và phương trình [[năng lượng|E]] = [[khối lượng|m]].[[vận tốc ánh sáng|c]]<sup>2</sup>:
: m<sub>Li</sub> = 6,015 [[Đơn vị khối lượng nguyên tử|u]], m<sub>He</sub> = 4,0026 Uu và m<sub>H</sub> = 2,014 u
: chênh lệch khối lượng Δm = m<sub>He</sub> + m<sub>H</sub> - 2.m<sub>He</sub> = 0,0238 u
: → năng lượng giải phóng = năng lượng chênh lệch ΔE = Δm.c<sup>2</sup> = 22,4 MeV
437

lần sửa đổi