Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản ứng hạt nhân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
hạt nhân nguyên tử bằng một loại hạt nhân khác hay giữa hạt nhân nguyên tử và một hạt (ví dụ [[neutron]]), qua quá trình này hạt nhân nguyên tử thay đổi số lượng hạt ban đầu và tạo ra hạt nhân mới hay các hạt và giải phóng ra năng lượng.
 
'''Ví dụ''': bắn phá hạt nhân nguyên tử [[liti]] <sup>6</sup>Li bằng hạt [[hydro]] <sup>2</sup>H được 2 nguyên tử [[hêli]] <sup>4</sup>He và giải phóng 22,4 [[mêga|M]][[electronvolt|eV]]
: <sup>6</sup>Li + <sup>2</sup>H → 2 <sup>4</sup>He + 22,4 MeV <br>
: Lượng năng lượng giải phóng được tính theo [[định luật bảo toàn năng lượng]] và phương trình [[năng lượng|E]] = [[khối lượng|m]].[[vận tốc ánh sáng|c]]<sup>2</sup>:
 
== Ứng dụng ==
Phản ứng hạt nhân được ứng dụng trong [[kỹ thuật năng lượng]] (các [[nhà máy điện nguyên tử]]) hay, trong [[y học]] ([[tia X|chụp X-Quang]]), hay trong [[hóa học]] (tạo ra các [[nguyên tố hóa học|nguyên tố]] nhân tạo), ...
 
[[Thể loại:Phản ứng hạt nhân|*]]
437

lần sửa đổi