Khác biệt giữa các bản “Phạm Văn Long”

Năm [[1964]], ông cũng như bao thanh niên yêu nước khác tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Sau đó ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm, ông lần lượt giữ các chức vụ quan trọng trong [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]].
 
Trước năm [[1994]], ông giữ chức Phó chỉ huy trưởng về chính trị [[Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh]] rồi [[Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam|Chủ nhiệm]] [[Chính trị]] [[Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
 
Năm [[1994]], ông được bổ nhiệm giữ chức Phó [[Tư lệnh]] về [[Chính trị]] [[Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]] (ngang với chức [[Chính ủy]] [[Quân khu]]).