Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Bản''' hay '''mường''' là đơn vị cư trú, đồng thời là đơn vị xã hội cơ sở duy nhất tồn tại ở một số dân tộc thiểu số [[miền Bắc Việt Nam]] như [[Tày]], [[Thái]], [[Nùng]]<ref>Nhiều người nghĩ rằng ''bản'' và ''mường'' cũng được sử dụng trong vùng [[người Mường]], tuy nhiên đơn vị hành chính dưới cấp xã ở vùng dân tộc Mường lại là ''xóm'' (tương đương với ''bản'' của người Thái), còn ''mường'' tương đương với một xã, vài xã, thậm chí vài huyện. Ví dụ như xã [[Phong Phú, Tân Lạc|Phong Phú]], huyện [[Tân Lạc]], tỉnh [[Hoà Bình]] là vùng dân tộc Mường, gồm có các xóm: Lồ, Trọng, Đóng, Ải, Lũy, Vặn, Mận, Lầm và xóm Khu Phố.</ref>... Bản tương đương với [[làng]] hay [[xóm]] của [[người Kinh]]. Số dân trong bản không đồng đều, thường chỉ tập trung vài ba trăm người với mấy chục nóc nhà và ở rải rác cách nhau vài kilomet. Bản có ranh giới lãnh thổ được xác định rõ ràng, ở đó có nơi cư trú, [[canh tác]], bãi chăn thả súc vật, [[rừng]], sông suối, [[nghĩa địa]], v.v. Trong bản thường có một họ gốc, họ lớn.
 
'''Bản''' hay '''mường''' là đơn vị cư trú, đồng thời là đơn vị xã hội cơ sở duy nhất tồn tại ở một số dân tộc thiểu số [[miền Bắc Việt Nam]] như [[Tày]], [[Thái]], [[Nùng]]<ref>Nhiều người nghĩ rằng ''bản'' và ''mường'' cũng được sử dụng trong vùng [[người Mường]], tuy nhiên đơn vị hành chính dưới cấp xã ở vùng dân tộc Mường lại là ''xóm'' (tương đương với ''bản'' của người Thái), còn ''mường'' tương đương với một xã, vài xã, thậm chí vài huyện. Ví dụ như xã [[Phong Phú, Tân Lạc|Phong Phú]], huyện [[Tân Lạc]], tỉnh [[Hoà Bình]] là vùng dân tộc Mường, gồm có các xóm: Lồ, Trọng, Đóng, Ải, Lũy, Vặn, Mận, Lầm và xóm Khu Phố.</ref>... Bản tương đương với [[làng]] hay [[xóm]] của [[người Kinh]]. Số dân trong bản không đồng đều, thường chỉ tập trung vài ba trăm người với mấy chục nóc nhà và ở rải rác cách nhau vài kilomet. Bản có ranh giới lãnh thổ được xác định rõ ràng, ở đó có nơi cư trú, [[canh tác]], bãi chăn thả súc vật, [[rừng]], sông suối, [[nghĩa địa]], v.v. Trong bản thường có một họ gốc, họ lớn.
Trước đây, đứng đầu là [[trưởng bản]], điều hành công việc, theo tập quán và tinh thần cộng đồng. Ngày nay bản có thể là một đơn vị hành chính xã, hoặc nhiều bản gộp thành một xã.
 
==Bản ở Việt Nam==
Bản tương đương với [[làng]] hay [[xóm]] của [[người Kinh]]. Số dân trong bản không đồng đều, thường chỉ tập trung vài ba trăm người với mấy chục nóc nhà và ở rải rác cách nhau vài kilomet. Bản có ranh giới lãnh thổ được xác định rõ ràng, ở đó có nơi cư trú, [[canh tác]], bãi chăn thả súc vật, [[rừng]], sông suối, [[nghĩa địa]], v.v. Trong bản thường có một họ gốc, họ lớn.
 
Trước đây, đứng đầu là [[trưởng bản]], điều hành công việc, theo tập quán và tinh thần cộng đồng. Ngày nay bản có thể là một đơn vị hành chính xã, hoặc nhiều bản gộp thành một xã.
 
Ngày nay bản có thể là một đơn vị hành chính cấp xã, hoặc nhiều bản gộp thành một xã.
 
==Xem thêm==