Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Cộng hòa Pháp”

|flag_p1 = Flag of France.svg
|s1 = Cộng đồng Pháp
|flag_s1 = Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg
|s2 = Lào|Vương quốc Lào
|flag_s2 = Flag of Laos (1952-1975).svg
|s9 = Soudan thuộc Pháp
|flag_s9 = Flag of France.svg
|image_flag = Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg
|s10 = Tunisia
|flag_s10 = Pre-1999 Flag of Tunisia.svg