Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
(Mới chỉ sửa phần đầu liên quan tyowsi đinh nghĩa gen.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Annotated image 4
| caption = Gen thường là một chuỗi [[ADN]] mã hóa sản phẩm di truyền. Mỗi [[nhiễm sắc thể]] là một phân tử ADN chứa rất nhiều gen. Bộ gen của mỗi người có ngót 30.000 gen.Mỗi gen sẽ quy định tình dục(sexual) trong cơ thể.
| alt = A chromosome unravelling into a long string of DNA, a section of which is highlighted as the gene
| image = Chromosome DNA Gene unannotated.svg
Người dùng vô danh