Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của 42.115.143.188 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Thày Bùi Phúc Trạch - CVA
{{Annotated image 4
| caption = Gen thường là một chuỗi [[ADN]] mã hóa sản phẩm di truyền. Mỗi [[nhiễm sắc thể]] là một phân tử ADN chứa rất nhiều gen. Bộ gen của mỗi người có ngót 30.000 gen.Mỗi gen sẽ quy định tình dục(sexual) trong cơ thể.
| alt = A chromosome unravelling into a long string of DNA, a section of which is highlighted as the gene
| image = Chromosome DNA Gene unannotated.svg