Tò Mò

Gia nhập ngày 4 tháng 12 năm 2006
n
n (test tiêu bản mới cho các thành phố của Nhật Bản)
|- bgcolor="#ccccff"
| align="center" | '''Các thành phố lớn của Nhật Bản'''
| width="1%" | [[Hình:Japan flag medium.png|50px|Cờ Nhật Bản]]
|-
| colspan="3" |
{|
| align="right" style="font-size: 90%; vertical-align: top;" | '''[[ThànhĐô phốthị cấp quốc gia của Nhật Bản|Thành phố cấp quốc&nbsp:;gia (116)]]''':
| style="font-size: 90%;" | [[Các quận của Tokyo]] | [[Thành phố Chiba|Chiba]] | [[Thành phố Fukuoka|Fukuoka]] | [[Thành phố Hiroshima|Hiroshima]] | [[Kawasaki]] | [[Kitakyushu]] | [[Kobe]] | [[Kyoto]] | [[Nagoya]] | [[Osaka]] | [[Thành phố Saitama|Saitama]] | [[Sakai]] | [[Sapporo]] | [[Sendai]] | [[thành phố Shizuoka|Shizuoka]] | [[Yokohama]]
| style="font-size: 90%;" | [[Thành phố Thanh Hóa]]
|-
| align="right" style="font-size: 90%; vertical-align: top;" | '''[[ThịĐô thị cấp vùng của Nhật Bản|ThịThành phố cấp vùng (2...)]]''':
| style="font-size: 90%;" | [[Bỉm Sơn]] | [[Sầm Sơn...]]
|-
| align="right" style="font-size: 90%; vertical-align: top;" | '''[[HuyệnThành Thanhphố Hóatrung tâm hành chính tỉnh khác|HuyệnThành phố trung tâm hành chính tỉnh khác (24...)]]''':
| style="font-size: 90%;" | [[Thành phố Thanh Hóa...]]
| style="font-size: 90%;" | [[Bá Thước]] | [[Cẩm Thủy]] | [[Đông Sơn]] | [[Hà Trung]] | [[Hậu Lộc]] | [[Hoằng Hóa]] | [[Lang Chánh]] | [[Mường Lát]] | [[Nga Sơn]] | [[Ngọc Lặc]] | [[Như Thanh]] | [[Như Xuân]] | [[Nông Cống]] | [[Quan Hóa]] | [[Quan Sơn]] | [[Quảng Xương]] | [[Thạch Thành]] | [[Thiệu Hóa]] | [[Thọ Xuân]] | [[Thường Xuân]] | [[Tĩnh Gia]] | [[Triệu Sơn]] | [[Vĩnh Lộc]] | [[Yên Định]]
|-
|}
1.243

lần sửa đổi