Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vận tốc”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.142.165.80 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
:<math>\mathbf{v} = \lim_{t \to t_0}{{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0} \over {t - t_0}} = \lim_{\Delta t \to 0}{\Delta{\mathbf{r}} \over \Delta t}</math>
 
Phương trình toán học trên cho biết: khi khoảng thời gian được xét ''tiến dần'' đến 0 thì vận tốc trung bình tiến dần đến vận tốc tức thời (tại thời điểm t<sub>0</sub>). Giới hạn này đồng nghĩa với '''[[đạo hàm và vi phân của hàm số|đạo hàm]]''' của vị trí theo thời gian. Từ đó, vận tốc tức thời được định nghĩa như sau:
 
:<math>\mathbf{v} = \frac{d \mathbf{r}}{dt}</math>
 
===Cộng vận tốc trong Cơ học tương đối tính ===
Theo [[Thuyết tương đối|Thuyết Tương Đối]] của [[Albert Einstein]] công thức cộng vận tốc được viết lại một cách chính xác hơn như sau:
 
<math>u_x=\frac{u'_x+v}{1+\frac{v}{c^2}u'_x}</math>
 
Trong đó:
 
* <math>u_x</math> là vận tốc tuyệt đối ( tại hệ quán tính đang khảo sát <math>K</math> )
* <math>u'_x</math> là vận tốc tương đối ( tại hệ quán tính đang chuyển động ( <math>K'</math>) đối với hệ quán tính <math>K</math>)
* <math>v</math> là vận tốc của hệ quán tính <math>K'</math> so với hệ quán tính <math>K</math>
 
* <math>c</math> là vận tốc ánh sáng trong chân không ( thường lấy <math>c\approx300 000 km/s</math>)
 
Công thức này còn thể hiện tính bất biến của vận tốc ánh sáng trong chân không đối với các hệ quán tính khác nhau. Thật vậy, với <math>u'_x=c</math> thì <math>u_x=c</math>. Khi <math>v\ll c</math> thì ta lại được công thức cộng vận tốc trong cơ học cổ điển.
 
'''Chứng minh cộng thức cộng vận tốc trong chuyển động tương đối tính:'''
 
* Ta có: <math>u_x=\operatorname{d}\!x/\operatorname{d}\!t</math> <math>(1)</math>
 
* Với <math>\operatorname{d}\!x=\operatorname{d}\!\frac{x_o+v_ot'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}</math> và <math>\operatorname{d}\!t=\operatorname{d}\!\frac{t'+\frac{x'v}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}</math> , thay vào <math>(1)</math> và biến đổi, ta được:
 
<math>u_x=\frac{\operatorname{d}\!x'+v\operatorname{d}\!t'}{\operatorname{d}\!t'+\frac{v}{c^2}\operatorname{d}\!x'}</math>
 
* Chia cả hai vế cho <math>\operatorname{d}\!t'</math>: <math>u_x=\frac{\frac{\operatorname{d}\!x'}{\operatorname{d}\!t'}+v}{1+\frac{v}{c^2}\frac{\operatorname{d}\!x'}{\operatorname{d}\!t'}}=\frac{u'_x+v}{1+\tfrac{v}{c^2}u'_x}</math>
 
<br />
==Vận tốc góc==
{{chính|Vận tốc góc}}
# Sách giáo khoa Vật lý 8, Chương I: Cơ học, Bài 2: Vận tốc, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
# Sách giáo khoa Vật lý 10 và Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
#Sách tra cứu tóm tắt về vật lý , N.I.Kariakin, K.N.Bu'xtrov, P.X.Kireev, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, NXB <MIR> Moskva
{{tham khảo|2}}
==Liên kết ngoài==
136

lần sửa đổi