Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

không có tóm lược sửa đổi
 
Các chỉ dẫn này gắn liền với độ phù hợp của ''chủ đề'' bài viết chứ không trực tiếp hạn chế về nội dung bài. Các quy định về nội dung bài gồm có: [[Wikipedia:Thái độ trung lập|Thái độ trung lập]], [[WP:V|Thông tin kiểm chứng được]], [[WP:NCCCB|Không đăng nghiên cứu chưa công bố]], [[WP:KHONG|Những gì không phải là Wikipedia]], và [[Wikipedia:Tiểu sử người đang sống|Tiểu sử người đang sống]].
 
== Chỉ dẫn chung ==
Nếu một chủ đề được các nguồn [[WP:NCNP|thứ cấp]] [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|đáng tin cậy]] và [[WP:Nguồn|độc lập]] với chủ thể đưa tin đáng kể, chủ đề sẽ được coi là thỏa mãn các tiêu chí đưa vào để có một bài viết riêng rẽ.
 
* '''''"Nguồn"'''''<ref>Bao gồm nhưng không hạn chế chỉ là báo chí, sách và sách điện tử, tạp chí, các tài liệu truyền hình và truyền thanh, các báo cáo của các tổ chức chính phủ, các tạp chí khoa học v.v. Khi các nguồn không đa dạng, nhất thiết phải kiểm tra xem nguồn có tính trung lập hay không, có đủ tin cậy hay không và có cung cấp đủ chi tiết hay không để có được một bài viết mang tính bao hàm toàn diện.</ref> được định nghĩa trên Wikipedia là [[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa công bố#Nguồn sơ cấp, thứ cấp và tam cấp|các nguồn thứ cấp]], cung cấp chứng cứ khách quan nhất cho độ nổi bật. Số lượng và bản chất của các nguồn có thể tin cậy phụ thuộc nhiều vào độ sâu của việc đưa tin và chất lượng của nguồn. Nói chung các nguồn càng đa dạng thì càng dễ được chấp nhận.<ref>Việc thiếu các nguồn đa dạng cho thấy chủ đề có thể sẽ thích hợp hơn nếu đưa vào bài viết có chủ đề rộng hơn. Việc thuần túy công bố lại từ một nguồn duy nhất hoặc từ các dịch vụ đưa tin thời sự không phải lúc nào cũng tạo ra sự đa dạng cho nguồn. Một số báo đồng thời xuất bản bài báo trong cùng một vùng địa lý về một sự kiện, và đặc biệt là khi các tác giả đều dựa trên cùng một một nguồn, và đơn thuần chỉ là nhắc lại cùng một thông tin. Cụ thể là, một vài báo xuất bản cùng một bài viết trong cùng khu vực địa lý từ một nguồn đưa tin thời sự không phải là sự đa dạng của tác phẩm.</ref>
Người dùng vô danh