Khác biệt giữa các bản “Trúc Khê (nhà văn)”

*Thánh [[Gandhi]] với cuộc vận động độc lập ở [[Ấn Độ]].
*[[Hùng Vương]] diễn nghĩa
*Tình sử [[Việt Nam]] (Nxb Tân Dân - Hà Nội, 1941), v.v...
 
===Tạp văn===
*Hồn quê I, II
Người dùng vô danh