Khác biệt giữa các bản “Trúc Khê (nhà văn)”

*Chợ chiều
===Tiểu thuyết===
*Trăm lạng vàng (Nxb Tân Dân - Hà Nội, 1942)
*Nát ngọc (Nxb Tân Dân - Hà Nội, 1939)
*Nét ngọc
*Đò chiều
 
===Truyện ký danh nhân===
*[[Mai Thúc Loan]]
Người dùng vô danh