Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Khởi binh: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.5255686 using AWB)
 
=== Khởi binh ===
Tháng 6 năm Đinh Hợi (1527), [[Mạc Đăng Dung]] ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi thành lập nhà Mạc.
 
Năm 1528, Lê Ý dấy binh ở Da Châu ([[Quan Hóa]]-Thanh Hóa) xưng hiệu là Quang Thiệu (khẳng định ông là người tiếp nối vinh quang của [[nhà Lê]]), chưa đầy một tháng nhân mã các châu huyện cùng tụ về được vài vạn người.
 
Lê Ý bèn cùng các bộ tướng của mình như: Lê Như Bích, Lê Bá Tạo, Hà Công Liêu, Lê Tông Xá, Nguyễn Cảo... bày doanh trại, chia quân thành cơ, thành đội, thành ngũ... rồi đặt súng lệnh, giương cờ hiệu, kéo ra đóng bên bờ sông Mã. Hào kiệt các nơi nghe thấy đều cho rằng khí vận nhà Lê lại thịnh, khắp nơi hướng về.
 
=== Chống Mạc Thái Tổ ===
Tháng tư năm Canh Dần (1530), [[Mạc Thái Tổ]] - Mạc Đăng Dung thân chinh đem mấy vạn quân thủy bộ vào Thanh Hoa. Hai bên giao chiến mấy trận quân Mạc đều thua cả, Mạc Thái Tổ thấy thế khó bèn lui binh về Thăng Long, để Lâm Quốc Công - Mạc Quốc Trinh ở lại trấn giữ dinh Hoa Lâm (?).
 
Thừa thắng Lê Ý đem quân đánh xuống Tây Đô (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa), Mạc Quốc Trinh lại lui về Tống Giang (Ninh Bình).
 
=== Chống Mạc Thái Tông ===
Tháng 8, ngày 23, năm Canh Dần (1530) Mạc Đăng Dung đã về đến kinh đô, để [[Mạc Thái Tông]] đem quân vào Thanh Hoa, Mạc Thái Tông đem quân vào hội quân ở sông Hoằng Hóa (sông Lạch Trường - Thanh Hóa), rồi bàn với Lâm Quốc Công cùng tiến đánh Lê Ý.
 
Mạc Quốc Trinh dẫn 200 chiến thuyền đi tiên phong, hẹn ba ngày sau sẽ đến sông Đa Lộc (Yên Định, Thanh Hóa).
34

lần sửa đổi