Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ bị đe dọa”

{{multiple image
| align = right
| direction = vertical
| width = 350
| image1 = Linguistic diversity.png
| alt1 =
| caption1 = More than 50% of the world's languages are located in just eight countries (denoted in red on the map): [[India]], [[Brazil]], [[Mexico]], [[Australia]], [[Indonesia]], [[Nigeria]], [[Papua New Guinea]] and [[Cameroon]]. In such countries and around them are the areas that are the most linguistically diverse in the world (denoted in blue on the map).
| image2 = Heritage Language Learner.png
| alt2 =
| caption2 = [[Language death]] can be the result of language shift in which ethnic group members no longer learn their heritage language as their [[first language]].
| image3 = The world language hierarchy (adapted from Graddol, 1997).jpg
| caption3 = The world language hierarchy (adapted from Graddol, 1997)
}}
Một ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc ngôn ngữ moribund, là một ngôn ngữ có nguy cơ bị mất sử dụng khi người nói của nó chết hoặc chuyển sang nói một ngôn ngữ khác. Mất ngôn ngữ xảy ra khi ngôn ngữ không còn người bản ngữ và trở thành "ngôn ngữ chết". Nếu không ai có thể nói ngôn ngữ này, nó sẽ trở thành một "ngôn ngữ tuyệt chủng". Một ngôn ngữ chết vẫn có thể được nghiên cứu thông qua các bản ghi âm hoặc bài viết, nhưng nó vẫn bị chết hoặc tuyệt chủng trừ khi có những người nói trôi chảy. Mặc dù các ngôn ngữ luôn bị tuyệt chủng trong suốt lịch sử loài người, nhưng hiện tại chúng đang chết với tốc độ gia tăng vì toàn cầu hóa, chủ nghĩa tân dược và ngôn ngữ học (giết chết ngôn ngữ).
 
 
Sự [[dịch chuyển ngôn ngữ]] thường xảy ra nhất khi người nói chuyển sang ngôn ngữ liên quan đến sức mạnh xã hội hoặc kinh tế hoặc được nói rộng rãi hơn, kết quả cuối cùng là cái chết của ngôn ngữ. Sự đồng thuận chung là có từ 6.000 [4] đến 7.000 ngôn ngữ hiện đang được sử dụng và từ 50% đến 90% trong số đó sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2100. [2] 20 ngôn ngữ phổ biến nhất, mỗi ngôn ngữ có hơn 50 triệu người nói, được nói bởi 50% dân số thế giới, nhưng hầu hết các ngôn ngữ được sử dụng bởi ít hơn 10.000 người.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}