Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ bị đe dọa”

không có tóm lược sửa đổi
Sự [[dịch chuyển ngôn ngữ]] thường xảy ra nhất khi người nói chuyển sang ngôn ngữ liên quan đến sức mạnh xã hội hoặc kinh tế hoặc được nói rộng rãi hơn, kết quả cuối cùng là cái chết của ngôn ngữ. Sự đồng thuận chung là có từ 6.000<ref name="Moseley"/> đến 7.000 ngôn ngữ hiện đang được sử dụng và từ 50% đến 90% trong số đó sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2100. [2] 20 ngôn ngữ phổ biến nhất, mỗi ngôn ngữ có hơn 50 triệu người nói, được nói bởi 50% dân số thế giới, nhưng hầu hết các ngôn ngữ được sử dụng bởi ít hơn 10.000 người.<ref name="Handbook"/>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
{{Wikiquote|Endangered languages}}
* [http://aicls.org/breathoflife/talks.php Do-it-yourself grammar and reading in your language], Breath of Life 2010 presentations
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Ngôn ngữ bị đe dọa]]