Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ bị đe dọa”

không có tóm lược sửa đổi
| caption3 = Hệ thống phân cấp ngôn ngữ thế giới (phỏng theo Graddol, 1997)
}}
Một ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc ngôn ngữ moribund, là một ngôn ngữ có nguy cơ bị mất sử dụng khi người nói của nó chết hoặc chuyển sang nói một ngôn ngữ khác. Mất ngôn ngữ xảy ra khi ngôn ngữ không còn người bản ngữ và trở thành "ngôn ngữ chết". Nếu không ai có thể nói ngôn ngữ này, nó sẽ trở thành một "[[ngôn ngữ tuyệt chủng]]". Một ngôn ngữ chết vẫn có thể được nghiên cứu thông qua các bản ghi âm hoặc bài viết, nhưng nó vẫn bị chết hoặc tuyệt chủng trừ khi có những người nói ngôn ngữ này một cách trôi chảy<ref>{{Cite book|title=Language Death|last=Crystal|first=David|publisher=Cambridge University Press|year=2002|isbn=0521012716|location=|pages=11|quote=A language is said to be dead when no one speaks it any more. It may continue to have existence in a recorded form, of course traditionally in writing, more recently as part of a sound or video archive (and it does in a sense 'live on' in this way) but unless it has fluent speakers one would not talk of it as a 'living language'.|via=}}</ref>. Mặc dù các ngôn ngữ luôn bị tuyệt chủng trong suốt [[lịch sử loài người]], nhưng hiện tại chúng đang chết với tốc độ gia tăng vì [[toàn cầu hóa]]<ref name="Handbook">{{cite book|editor-first=Peter K|editor-last=Austin|editor2-first=Julia|editor2-last=Sallabank|chapter=Introduction|title=Cambridge Handbook of Endangered Languages|first=Peter K|last=Austin|first2=Julia|last2=Sallabank|year=2011|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-88215-6}}</ref>, chủ nghĩa tân dược và tiêu diệt ngôn ngữ (giết chết ngôn ngữ).<ref>See pp. 55-56 of [[Ghil'ad Zuckermann|Zuckermann, Ghil‘ad]], Shakuto-Neoh, Shiori & Quer, Giovanni Matteo (2014), [http://www.professorzuckermann.com/#!native-tongue-title/cufd Native Tongue Title: Proposed Compensation for the Loss of Aboriginal Languages], ''Australian Aboriginal Studies'' 2014/1: 55-71.</ref>
 
Sự [[dịch chuyển ngôn ngữ]] thường xảy ra nhất khi người nói chuyển sang ngôn ngữ liên quan đến sức mạnh xã hội hoặc kinh tế hoặc được nói rộng rãi hơn, kết quả cuối cùng là cái chết của ngôn ngữ. Sự đồng thuận chung là có từ 6.000<ref name="Moseley"/> đến 7.000 ngôn ngữ hiện đang được sử dụng và từ 50% đến 90% trong số đó sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2100. [2] 20 ngôn ngữ phổ biến nhất, mỗi ngôn ngữ có hơn 50 triệu người nói, được nói bởi 50% dân số thế giới, nhưng hầu hết các ngôn ngữ được sử dụng bởi ít hơn 10.000 người.<ref name="Handbook"/>
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh