Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

không có tóm lược sửa đổi
: ''với [[mol|lượng]] khí n không đổi ở [[áp suất]] p không đổi thì tỉ số giữa [[thể tích]] V và [[nhiệt độ]] T không đổi hay thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận trực tiếp với nhau''<br>
n = const, p = const → V/T = const, V = const.T<br>
Lượng khí không đổi cùng thểáp tíchsuất ở trạng thái 1 và 2 thì V<sub>1</sub>/T<sub>1</sub> = V<sub>2</sub>/T<sub>2</sub> hay V<sub>1</sub>T<sub>2</sub> = V<sub>2</sub>T<sub>1</sub> <br>
Đây là trường hợp đặt biệt của [[phương trình khí lý tưởng]] pV = nRT.<br><br><p>
 
* [[Phương trình khí lý tưởng]]
* [[Định luật Boyle-Mariotte]]
* [[Định luật Charles]]
* [[Định luật Avogadro]]
 
437

lần sửa đổi