Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạch nối tiếp và song song”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Mạch nối tiếp và song song” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
(Đã lùi lại sửa đổi 45444599 của 2001:EE0:4648:7630:6C24:F19B:76D3:541C (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã thay đổi mức khóa của “Mạch nối tiếp và song song” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))