Khác biệt giữa các bản “Gia tốc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Trong chuyển động tròn, gia tốc hướng tâm luôn hướng vào tâm quay, có phụ thuộc vào độ lớn, bán kính và tốc độ quay.
Vd: Chuyển động quay của đầu cánh quạt khi ổn định
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh