Khác biệt giữa các bản “Gia tốc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:<math>a_{ht} = {w^2 .R}</math>
trong đó:
* <math>{w^2}</math> là [[tốc độ góc]]
 
* ''v'' là [[tốc độ]] tức thời
* ''R'' là độ dài [[bán kính]] cong
Người dùng vô danh