Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”