Khác biệt giữa các bản “Đạo quân Quan Đông”

n
! || Tên || Hình || Nhiệm kỳ || Sự kiện/Kiêm nhiệm
|-
| 1 || [[Đại tướng]] [[Tachibana KorichiroKoichirō]] |||| 1919 - 1921 ||
|-
| 2 || [[Đại tướng]] [[Kawai Misao]] |||| Ngày 6 tháng 1 năm 1921 - 1922 ||
610

lần sửa đổi