Khác biệt giữa các bản “Âm Lệ Hoa”

không có tóm lược sửa đổi
| cha = [[Âm Lục]]
| mẹ = Đặng phu nhân
| sinh = [[5]]<br>Hán Bình Đế Nguyên Trị năm thứ 5
| nơi sinh = [[Tân Dã]], [[Nam Dương]]
| mất = 3 tháng 1, {{năm mất và tuổi|64|5}}<br>Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 7