Khác biệt giữa các bản “RAID”

 
Dung lượng chính xác cuối cùng của RAID 5 được tính bằng cách:
(Dung lượng của 1 ổ cứng) x [(Số lượng các ổ cứng tham gia RAID) - 1]
Yêu cầu tối thiểu của RAID 5 là có ít nhất 3 ổ đĩa cứng.
 
31

lần sửa đổi