Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| tên = Âm Lệ Hoa
| tên gốc = 陰麗華
| title = [[Hán Quang Vũ Đế]] [[Hoàng hậu]]
| hình = Empress_Yin_Lihua.jpg
| cỡ hình =