Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam”

n
 
Một số trận đánh nổi bật mà sư đoàn đã tham gia là: trận Thanh Hương-Mỹ Xuyên (ngày 11/3/1951, sau đó ngày này trở thành ngày truyền thống của sư đoàn), [[trận Ia Đrăng]], [[trận thành cổ Quảng Trị]] (1972), [[chiến dịch Trị Thiên]], [[chiến dịch Huế - Đà Nẵng]], Long Thành, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ, v.v...
 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân [[Nguyễn Viết Xuân]] là một chính trị viên tiểu đoàn cao xạ 18 thuộc sư đoàn 325.
 
== Biên chế ==