Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thượng Hải”

Trang mới: “Giáo phận Công giáo La Mã Thượng Hải (tiếng Latin: Dioecesis Sciamhaevensis; tiếng Trung: 天主教上海) là một lãnh thổ giáo hội hoặc…”
(Trang mới: “Giáo phận Công giáo La Mã Thượng Hải (tiếng Latin: Dioecesis Sciamhaevensis; tiếng Trung: 天主教上海) là một lãnh thổ giáo hội hoặc…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh