Khác biệt giữa các bản “Tổng giáo phận Nam Kinh”

Trang mới: “Tổng giáo phận Công giáo La Mã Nam Kinh (tiếng Latin: Archidioecesis Nanchinensis) là một lãnh thổ giáo hội hoặc giáo phận của Giáo h…”
(Trang mới: “Tổng giáo phận Công giáo La Mã Nam Kinh (tiếng Latin: Archidioecesis Nanchinensis) là một lãnh thổ giáo hội hoặc giáo phận của Giáo h…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh