Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

không có tóm lược sửa đổi
Đây là trường hợp đặt biệt của [[phương trình khí lý tưởng]] pV = nRT.
== Lịch sử ==
Mối liên hệ giữa V và T được [[Jacques Charles]] phát hiện năm 1787 nhưng không công bố, Gay-Lussac phát biểu định luật này vào năm 1802, vì vậy định luật này còn có tên '''định luật Charles'''.<p>
Các công thức trên là cách viết khác của định luật Gay-Lussac thực sự: V(T) = V<sub>0</sub>[1 + a<sub>0</sub>(T - T<sub>0</sub>)]
: với &nbsp;V<sub>0</sub>, a<sub>0</sub> = 1/T<sub>0</sub> là thể tích, hệ số giản đẳng áp khí ở nhiệt độ chuẩn (0°C) T<sub>0</sub> = 273,15 [[Kelvin|K]]
:: V(T): thể tích khí ở nhiệt độ T
hay tổng quát với khí lý tưởng: V<sub>2</sub> = V<sub>1</sub>[1 + a<sub>V</sub>(T<sub>2</sub> - T<sub>1</sub>)], trong đó a<sub>V</sub> = 1/T<sub>1</sub>
 
==Xem thêm==
* [[Phương trình khí lý tưởng]]
* [[Định luật Boyle-Mariotte]]
* [[Định luật Gay-Lussac 2]]
* [[Định luật Avogadro]]
 
437

lần sửa đổi