Khác biệt giữa các bản “Bộ Năm lừng danh (bộ tiểu thuyết)”

n
n (clean up)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Run_Away_Together Bộ Năm Chạy trốn]'' (1944)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_to_Smuggler%27s_Top Bộ Năm Trên đỉnh Buôn lậu]'' (1945)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_Off_in_a_Caravan FiveBộ GoNăm OffTrên inxe a Caravanmoóc]'' (năm 1946)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_Kirrin_Island_Again FiveBộ onnăm Kirrintrở Islandlại Againđảo Kirrin]'' (năm 1947)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_Off_to_Camp FiveBộ Gonăm Offđi tocắm Camptrại]'' (năm 1948)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Get_into_Trouble FiveBộ Getnăm intogặp Troublerắc rối]'' (năm 1949)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Fall_into_Adventure Five Fall into Adventure]'' (1950)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_a_Hike_Together Five on a Hike Together]'' (năm 1951)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Have_a_Wonderful_Time Five Have a Wonderful Time]'' (năm 1952)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_Down_to_the_Sea Five Go Down to the Sea]'' (năm 1953)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_to_Mystery_Moor Bộ Năm trênđến Xevùng moócđồng hoang bí ẩn]'' (1954)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Have_Plenty_of_Fun Five Have Plenty of Fun]'' (1955)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_a_Secret_Trail Five on a Secret Trail]'' (năm 1956)