Khác biệt giữa các bản “Tổng giáo phận Warszawa”

Việt hoá, đặt {{Chú thích trong bài}}
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Việt hoá, đặt {{Chú thích trong bài}})
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Chú thích trong bài}}
{{giáo phận
|tên = Tổng giáo phận Warsaw
|caption = St. John's Cathedral after the post-war reconstruction
|denomination = [[Roman Catholic]]
|năm thành lập = 16 tháng 10 năm 1798<br><small>(As Diocese of Warszawa)</small>30 Junetháng 6 năm 1818<br><small>(Archdiocese of Warsaw)</small>
|rite = [[Latin Rite]] (or [[Roman Rite]])
|area_km2 = 3,350