Khác biệt giữa các bản “Ctenochaetus”

(Trang mới: “{{Bảng phân loại | name = Ctenochaetus | image = KokutenSHGya.jpg | image_caption = ''Ctenochaetus binotatus'' | image_width = 250px | status = | status_re…”)
 
==Các loài==
Chi này có các loài được công nhận:
* ''[[Ctenochaetus binotatus]]'' <small>[[John Ernest Randall|J. E. Randall]], 1955</small> (Twospot surgeonfish)
* ''[[Ctenochaetus cyanocheilus]]'' <small>[[John Ernest Randall|J. E. Randall]] & [[Kendall D. Clements|Clements]], 2001</small>
* ''[[Ctenochaetus flavicauda]]'' <small>[[Henry Weed Fowler|Fowler]], 1938</small>
* ''[[Ctenochaetus hawaiiensis]]'' <small>[[John Ernest Randall|J. E. Randall]], 1955</small> (Chevron tang)
* ''[[Ctenochaetus marginatus]]'' <small>([[Achille Valenciennes|Valenciennes]], 1835)</small> (Striped-fin surgeonfish)
* ''[[Ctenochaetus striatus]]'' <small>([[Jean René Constant Quoy|Quoy]] & [[Joseph Paul Gaimard|Gaimard]], 1825)</small> (Striated surgeonfish)
* ''[[Ctenochaetus strigosus]]'' <small>([[Edward Turner Bennett|E. T. Bennett]], 1828)</small> (Kole Tang)
* ''[[Ctenochaetus tominiensis]]'' <small>[[John Ernest Randall|J. E. Randall]], 1955</small> (Tomini surgeonfish)
* ''[[Ctenochaetus truncatus]]'' <small>[[John Ernest Randall|J. E. Randall]] & [[Kendall D. Clements|Clements]], 2001</small>
Người dùng vô danh