Khác biệt giữa các bản “Belfast”

Trang mới: {{Infobox Irish Place| name = Belfast | gaeilge = Béal Feirste | scots = Bilfawst | crest image = Belfast city crest painting.png | motto = Pro Tanto Q...
(Trang mới: {{Infobox Irish Place| name = Belfast | gaeilge = Béal Feirste | scots = Bilfawst | crest image = Belfast city crest painting.png | motto = Pro Tanto Q...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh