Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyên tố chu kỳ 4”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| width="5%" bgcolor="#CCCC99" | 32<br>[[Germani|Ge]]
| width="5%" bgcolor="#CCCC99" | 33<br>[[Asen|As]]
| width="5%" bgcolor="#CCCC99a0ffa0" | 34<br>[[Selen|Se]]
| width="5%" bgcolor="#FFFF99" | 35<br>[[Brôm|Br]]
| width="5%" bgcolor="#C0FFFF" | 36<br>[[Krypton|Kr]]
437

lần sửa đổi