Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
[[Thể loại:Chủ tịch Đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất]]
[[Thể loại:Thủ tướng Malaysia]]
[[Thể loại:Lãnh tụ quốc gia đương nhiệm]]
[[Thể loại:Nhân vật còn sống]]