Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học liên thông lên đại học ở Việt Nam”

 
Hiện nay, hình thức đào tạo liên thông lên [[Đại học]] liên kết với nước ngoài cũng đã ra đời. Tuy số lượng còn chưa nhiều nhưng cũng hiện đang thu hút sự quan tâm của mọi người. Các trường có hình thức liên thông này phải kể đến trường [[Cao đẳng]] Việt Mỹ và trường [[Đại học]] Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM với chương trình hợp tác liên kết đào tạo liên thông lên [[Đại học]] Lincoln (Hoa Kỳ)<ref>[http://www.vatc.edu.vn/chi-tiet/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/le-ky-ket-hop-tac-dao-tao-lien-thong-len-dai-hoc-lincoln-hoa-ky-va-dao-tao-soft-skills-giua-truong-cao-dang-viet-my-va-truong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-tp-hcm.aspx ]</ref> ; Chương trình liên thông lấy bằng Anh quốc của Học viện tài chính và [[Đại học]] Gloucestershire cấp với hai chuyên ngành là Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán <ref>
 
[http://tintuyensinh.org/tag/tuyen-sinh-lien-thong-dai-hoc [[Đại học]] Tuyển Sinh Liên Thông đại Học]
 
 
Người dùng vô danh