Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* Bộ trưởng: [[Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng)|Nguyễn Mạnh Hùng]], Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]], Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông
* Thứ trưởng:
# Nguyễn Minh Hồng
# Nguyễn Thành Hưng
# Phạm Hồng Hải