Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| mất = [[2 tháng 9]], [[1770]]
| nơi mất =
| phối ngẫu = Ô Trát Khố thị<br>(乌札库氏)
| nơi an táng =
| cha = [[Thanh Thế Tông]]<br>Ung Chính Đế
| mẹ = [[Thuần Khác Hoàng quý phi]]
Người dùng vô danh