Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Gia quyến ==
=== Đích Phúc tấn ===
* Đích Phúc tấn: Ô Trát Khố thị (乌札库氏), con gái Phó đô thống [[''Ngũ Thập Đồ]]'' (五什图)
* Trắc Phúc tấn: Chương Giai thị (章佳氏)
*=== Trắc Phúc tấn: Thôi=== Giai thị (崔佳氏)
* Trắc Phúc tấn: Chương Giai thị (章佳氏)
* Hậu duệ:
* Thôi Giai thị (崔佳氏)
# Vĩnh Anh (永瑛), yểu mệnh, mẹ là Ô Trát Khố thị.
*=== Hậu duệ: ===
# Vĩnh Bích (永璧;  1733 - 1772), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong ''Phụng ân Phụ quốc công'' (1757), sau khi mất truy phong ''Hoà Cần Thân vương'' (和勤親王).
# Vĩnh Anh (永瑛), yểuchết mệnhnon, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Bích (永璧;  [[1733]] - [[1772]]), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong '''Phụng ân Phụ quốc công''' ([[1757]]), sau khi mất được truy phongthụy '''Hoà Cần Thân vương''' (和勤親王).
# Tam tử, chết non, mẹ là Chương Giai thị.
# Vĩnh Tân (永璸; mất? năm- [[1798]]), mẹ là Ô Trát Khố thị, thụđược phong '''Nhị đẳng'' ''Phụng ân Trấn quốc Tướng quân''' ([[1754]]).
# Vĩnh Huân (永瑍; mất? năm- [[1783]]), mẹ là Thôi Giai thị, thụđược phong '''Nhị đẳng'' ''Phụng ân Trấn quốc Tướng quân''' ([[1779]]).
# Ngũ tử, chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Côn (永琨; mất? năm- [[1803]]), mẹ là Ô Trát Khố thị, thụđược phong '''Phụng ân Phụ quốc công''' ([[1768]]).
# Vĩnh Tằng (永璔), yểuchết mệnhnon, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# [[Hoà Thạc Hoà Uyển công chúa|Hoà Thạc Hoà Uyển Công chúa]] [(和硕和婉公主; [[24 tháng 7]][[1734]] - [[2 tháng 5]][[1760]]), trưởng nữ, mẹ là Ô Trát Khố thị, được [[ThanhCàn CaoLong TôngĐế]] nhận làm nghĩa nữ, mẹ là Ô Trát Khố thị. Hạ giá lấy Ba Lâm Bắc Nhĩ Tế Cát Đặc thị vương công [[''Đức Lặc Khắc]]'' (德勒克).
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh