Khác biệt giữa các bản “Polopos”

Trang mới: “{{subst:Infobox ciudad España '''{{thế:PAGENAME}}''' là một đô thị ở tỉnh Granada, cộng đồng tự trị Andalusia, [[Tây…”
(Trang mới: “{{subst:Infobox ciudad España '''{{thế:PAGENAME}}''' là một đô thị ở tỉnh Granada, cộng đồng tự trị Andalusia, [[Tây…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh