Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tiếng Gael Scotland”

Trang mới: “==Tên bài== Chắc tên bài phải là tiếng Gael Scotland?~~~~”
(Trang mới: “==Tên bài== Chắc tên bài phải là tiếng Gael Scotland?~~~~”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh