Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:113.168.101.147”

Trang mới: “==你好== 你好中国朋友 ! 你是从中国来吗 ?这张地图是有争议的,应该删除. 感谢您的贡献.~~~~”
(Trang mới: “==你好== 你好中国朋友 ! 你是从中国来吗 ?这张地图是有争议的,应该删除. 感谢您的贡献.~~~~”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh