Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Cheers!/Lưu 3”

 
Cảm ơn, tôi cũng đã xem trước rồi, nhưng dù có chủ đích gì thì lý do xóa hình trong bài vì có đường lưỡi bò là không đúng! Ví dụ như bản đồ này [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_map_of_Japan.svg][[Đặc biệt:Đóng góp/113.168.101.147|113.168.101.147]] ([[Thảo luận Thành viên:113.168.101.147|thảo luận]]) 16:58, ngày 27 tháng 5 năm 2011 (UTC)
::Thanks a lot for correcting methane hydrate. This seems likely the way out for the global energy crisis in the context of rapid exhaustion of the earth's crude oil (as some pessimistic forcast confirmed that the crude oil will run out in 30-40 years). If Mr. Cheers! expand this article a little bit, it may be included in this week’s DYK?[[Đặc biệt:Đóng góp/123.28.252.178|123.28.252.178]] ([[Thảo luận Thành viên:123.28.252.178|thảo luận]]) 17:01, ngày 27 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Người dùng vô danh