Khác biệt giữa các bản “Thích phu nhân”

Năm [[195 TCN]], Hán Cao Tổ băng hà, Thái tử Lưu Doanh lên nối ngôi, tức là [[Hán Huệ Đế]]. Lữ hậu đăng vị [[Hoàng thái hậu]].
 
Theo lệ nhà Hán, Hoàng tử được phong Vương, thì mẫu thân trở thành Vương thái hậu, cùng con trai đến đất phong, ví dụ như [[Bạc Cơ]], mẹ của Đại vương [[Lưu Hằng]]. Thế nhưng Lữ Thái hậu sai giam Thích phu nhân ở [[Vĩnh Hạng cung]] (永巷宮), không cho đến Triệu quốc cùng con trai. Thích phu nhân trong cung bị giam cầm khổ sở, nênoán cahận thánThái mộthậu khúc hát:ca thán:''"Nhi tử vi chư hầu vương, mẫu thân vi nô lệ, chung nhật thung mễ đáo bạc mộ, thường thường dữ tử vong vi ngũ! Mẫu tử tương ly tam thiên lý, yếu trảo thùy lai cáo tố nhĩ?" ''<ref>Nguyên văn: 兒子為諸侯王,母親為奴隸,終日舂米到薄暮,常常與死亡為伍!母子相離三千里,要找誰來告訴你?</ref>. Thái hậu nghe đến lời bài hát, nổi cơn đại nộ và gọi Triệu vương Như Ý đến. Hán Huệ Đế thương em, biết Thái hậu giận, nên thân hành đón Như Ý ở [[Bá Thượng]], rồi luôn luôn kèm lúc Như Ý đi đứng, ăn uống. Thái hậu muốn giết Như Ý nhưng không có dịp nào. Sứ giả của Thái hậu triệu tập, tướng quốc Chu Xương cự tuyệt không nghe lệnh. Thái hậu cả giận, bèn sai người gọi Chu Xương về. Chu Xương về đến [[Trường An]], Thái hậu lại sai người mời Triệu vương lần nữa. Triệu vương đành phải ra đi.
 
Lữ Thái hậu nghe đến lời bài hát, nổi cơn đại nộ và gọi Triệu vương đến Trường An, muốn giết cả mẹ lẫn con. Hán Huệ Đế thương em, biết Thái hậu giận, nên thân hành đón Như Ý ở [[Bá Thượng]], rồi luôn luôn kèm lúc Như Ý đi đứng, ăn uống. Thái hậu muốn giết Như Ý nhưng không có dịp nào. Sứ giả của Thái hậu triệu tập, tướng quốc Chu Xương cự tuyệt không nghe lệnh. Thái hậu cả giận, bèn sai người gọi Chu Xương về. Chu Xương về đến [[Trường An]], Thái hậu lại sai người mời Triệu vương lần nữa. Triệu vương đành phải ra đi.
 
Năm sau ([[194 TCN]]), [[mùa đông]], Hán Huệ đế buổi sớm ra đi săn bắn. Như Ý còn nhỏ, không thể dậy sớm. Thái hậu nghe tin Như Ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý uống. Lúc mờ sáng, Huệ Đế trở về thì Như Ý đã chết. Sau khi Như Ý chết, Lữ Thái hậu mới ra tay trả thù Thích phu nhân. Thái hậu sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc [[mắt]], đốt [[tai]], cho uống thuốc thành [[câm]]. Sau đó Thái hậu sai để Thích phu nhân ở trong nhà xí, gọi đó là '''Nhân trư''' (人彘).