Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thái Châu, Giang Tô”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|subdivision_name2 =
|seat_type = Trung tâm hành chính
|seat = [[Hải Lăng, Thái Châu|Hải Lăng]]
|parts_type =
|parts_style = <!-- =list (for list), coll (for collapsed list), para (for paragraph format)