Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thái Châu, Giang Tô”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<!--|coordinates = {{coord|32|27|N|119|55|E|type:adm2nd_region:CN-32|display=inline,title}}-->
|latd =32|latm=28|lats=37|latNS=N
|longd =119|longm=55|longs=23|longEW=E
<!-- Area/postal codes & others -------->
|postal_code_type = Mã bưu chính <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->