Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Malmö”

Trang mới: “{{Infobox settlement |official_name=Malmö |native_name |motto = ''Mångfald, Möten, Möjligheter''<br />(''Đa dạng, Gặp gỡ, Khả năng'') |image_skyline = …”
(Trang mới: “{{Infobox settlement |official_name=Malmö |native_name |motto = ''Mångfald, Möten, Möjligheter''<br />(''Đa dạng, Gặp gỡ, Khả năng'') |image_skyline = …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh